Ние сме страхотни! Последвайте ни в:
  • Няма продукти в количката.
  • Няма продукти в количката.
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора*

Попълнете и изпратете настоящия формуляр на имейл адрес hello@artessano.bg, ако желаете да се откажете от договора!

 

 

До : „Работилница Артесано“ ЕООД, администратор на уеб сайта http://www.artessano.bg

С настоящото Ви уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме*от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки:

…………………………./моля посочете стоките/

…………………………..

…………………………

…………………………

………………………….

Поръчано на/получено на…………………..

Име на потребителя/ите………………………

Адрес на потребителя/ите…………………………….

Моля, възстановете заплатената от мен сума по следния начин:……………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр ще се изпрати на хартия)

…………………………………..

Дата…………….

*Формулярът е изготвен съгласно Закона за защита на потребителите